بازاریابی دیجیتال تخصص ماست !

اعتبار صفحه(PAGE AUTHORITY)

18 خرد
1396

اعتبار صفحه(PAGE AUTHORITY)
اعتبار صفحه(PAGE AUTHORITY)

PAو DA چیست؟

اعتبار صفحهPAGE AUTHORITY) PA) و  DA نیز اعتبار دامنه(DOMAIN AUTHORITY)

اعتبار صفحه(PAGE AUTHORITY) چیست؟

اعتبار صفحه(PAGE AUTHORITY)، یکی از ابزارهای اندازه گیری قدرت صفحات سایت است.

تمامی صفحات یک سایت دارای قدرت یکسانی نیستند و قدرت صفحات با یکدیگر متمایز است.

اعتبار صفحه(PAGE AUTHORITY)، متریک اندازه گیری شدهMOZبرای بررسی احتمال رتبه گرفتن صفحه درنتایج سایتGOOGLE است.

PA مقیاسی است که قدرت یک دامنه، یک صفحه و SUBDOMAIN در موتورهای جستجو را معلوم میکند.

PA وDA سیستمی است که شرکتMOZ آماده کرده است.

سایت MOZ براساس فاکتورهای بی شماری (مانند بک لینک، کیفیت بک لینک ها و …) عدد PAGE AUTHORITY را معین میکند.

دراین سیستم باتوجه به لینکها وایندکسهایی که توسط موتورهای جستجو بهGOOGLE داده میشودبه اعتبار صفحه سایت مورد نظر افزوده میگردد.

پس از آنکه GOOGLE بروز رسانی PAGE RANKها را متوقف کرد PA وDA  در SEO وSEARCH موتورهای جستجو ازاهمیت بالایی بهره مند شدند.

طراحان  وب سایت و اپلیکیشن برای سنجش میزان توانایی یک وبسایت یا دامنه در GOOGLEاز پیج رنک GOOGLEسود میبردند.

اما PAGE RANK GOOGLE در چند سال اخیر آپدیت نمیشود.

15آذر 1392آخرین آپدیت PAGE RANK GOOGLE بوده است.

بر این اساسPAGE RANK GOOGLE دیگرملاک نیست.

امتیازی که در PAGE AUTHORITYبه صفحات سایت داده میشود از0 تا 100 میباشد.

 در ابتدا بالا آوردن این امتیاز از10تا20 کار آسانی است ولی هرچه بالاتر برود این کار مشکل تر و زمان بر است.

با توجه محاسبات و الگوریتم هایی که درPA  انجام میگیرد پارامترهای نیز توسط  MOZ ارائه شده  که شما میتوانید هر روزه از اعتبار صفحه سایتتان باخبر شوید.

برای چک کردن پیج اتوریتی میتوانید ازسایتهای MOONSY.COM وMOZ.COM استفاده کنید.

اگر خواهانPAبالایی هستید و اگر میخواهید سایت شما از طرف موتورهای جستجو معتبر باشد باید لینکسازی قوی داشته باشیدو از سایت های دیگر اعتبار دریافت کنید.

نکته ی قابل توجه این است که پست های جدید شما در صفحات وب سایتتان PA معادل 1 دارند و این نشان از ضعیف بودن آن صفحات نیست.

و اینکه بین PAوDA معمولا یک اختلاف حدود 10تایی وجود دارد که در حالت طبیعی PAبالاتر میباشد.

در واقع این امتیاز بندی متناسب بااین کیفیت لینکهای ورودی از دیگر سایتها وشبکه های اجتماعی و…میباشد که بیشتر متناسب با الگوریتم GOOGLE نیزمیباشد.

اعتبار صفحه(PAGE AUTHORITY) در کجا قرار گرفته است؟

همان طور که گفته شد متریکهای اعتبار صفحه(PAGE AUTHORITY) در پلتفورم های بازاریابی اینترنتی و سئوی MOZ قرار داده شده است.

با استفاده از OPEN SITE EXPLORER یا MOZBAR یا ابزار SEO مجانی MOZ میتوانید PA را بسنجید.

معرفی OPEN SITE EXPLORER

یکی از معتبرترین شرکت های SEO و بهینه سازی سایت در دنیا که شناخته شده است شرکت MOZ میباشد.

MOZ محصولی را همچون  OPEN SITE EXPLORER معرفی کرد که ابزاری را جهت بازبینی چگونگی اقتدار دامنه ارائه میدهد.

DOMAIN AUTHORITYچیست؟

از مهمترین خدماتی کهOPEN SITE EXPLORERبه کاربران ارائه میدهد،ابزار DA ویاهمان اعتباردامنه ازمنظرالگوریتم های MOZ است.

 DAعددی است بین 0تا100، هرچه عدد  DAنزدیک تر به 100باشد سایت ازاعتبار بیشتر وهر چه نزدیک تر به صفر باشد سایت دارای اعتبار کمتری است. البته نه ازنظر GOOGLE بلکه از نظرMOZ!!!

از راه های افزایش DA میتوان به بک لینک بیلدینگ، برندینگ، دریافت سیگنال از Social Networksو تولید محتوای بهینه شده اشاره کرد.

DA به عنوان ملاک اصلی سئو   GOOGL قرار میگیرد.

عدد مناسب برای PA و DA

DA از PA پایین تر است. DA  مربوط به اعتبار کل دامنه میباشد.

PA فقط اعتبار مربوط به اعتبار کل دامنه میباشد.

PA فقط اعتبار یکی از صفحه های  URLرا نشان میدهد که غالبا صفحه اول وب سایت RANK بالاتر و صفحه ها داخلی RANK  پایین تری خواهند داشت.

بی گمان هرچه عدد به100نزدیکتر شودنشان دهنده اعتباروبسایت و بالا بودن RANK وب سایت در GOOGLE است.

اما اساسا برای PA صفحه اول سایت عدد 30 الی 35 عدد خوبی میباشد.

وبرای DA عدد 20 الی 25 عدد مناسبی است.

از کجا باید PAGE AUTHORITYوDOMIN AUTHORITY را پیدا کرد؟

مرجع اصلی:

HTTPS://MOZ.COM/RESEARCHTOOLS/OSE

در صورت عضو نبودن درسایت محدودیت چک کردن PA فقط برای چند سایت را دارید.

اما با عضویت و LOGIN در سایت این محدودیت از بین خواهد رفت.

با چه معیار و سنجش هایی رتبه PA هر وب سایت بالاتر میرود؟

از عوامل تاثیرگذار که رتبه PA یک وب سایت را بالا میبرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  مقدار وکیفیت بک لینکها ومقدار صفحه های ایندکس شده.
  • اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی معتبر نظیر FACEBOOK، TWITTER و مقدار بازدید از آن صفحه و یا دامنه
  • استفاده از TAG ALT
  • میزان شناخت از همکاران، به روز رسانی مطالب، ازهمه مهمتر محتوا که حرف اول را میزند.

و ده ها معیار و سنجش های دیگر….

یک بررسی کلی  

برای رسیدن به صفحه اول نتایج جستجوگر GOOGLEنیاز به داشتن اعتبار صفحه مناسب میباشد.

برای مقایسه خود با رقبا نیاز دارید وضعیت کنونی سایت خود را بسنجید.

وبرای انجام این کار میتوانید از ابزار OPEN SITE EXPLORER توسط کمپانیMOZاستفاده نمایید.

MOZ میزان اعتبار صفحه شما و اعتبار کلی سایت را به شما نمایش میدهد.

طیبه پورخانعلی
نویسنده