بازاریابی دیجیتال تخصص ماست !

نوشته های با برچسب: برنامه ریزی برای محتوای شبکه های اجتماعی

01 آذر
1395

تولید محتوای شبکه های اجتماعی – قسمت سوم

تولید محتوای شبکه های اجتماعی نیاز به برنامه ریزی دقیق و پاسخ به سوالاتی دارد که مسیر حرکت در شبکه های اجتماعی را تصحیح میکند. تولید محتوای شبکه های اجتماعی در بازاریابی دیجیتال امری بسیار مهم تلقی می شود. در مقالات قبلی در این باره سوالاتی را مطرح کرده و

25 آبا
1395

برنامه ریزی برای محتوای شبکه های اجتماعی – قسمت اول

برنامه ریزی برای محتوای شبکه های اجتماعی نیاز به دانستن پاسخ این 9 سوال دارد. برنامه ریزی برای محتوای شبکه های اجتماعی نیاز به دقت و تجربه دارد، در این سری مقالات 9 سوال مهم که درباره برنامه ریزی و زمانبندی کاری خود در رسانه های اجتماعی می باشد،  را